EuroRadio Jazz Orchestra Porto, Portugal +
Porto
Portugal

EuroRadio Jazz Orchestra conducted by Ohad Talmor